Priser/honoraroversigt

Priser / honoraroversigt attester, incl moms:

Kørekort attest – kr. 500

Diabetes attest i forbindelse med kørekortsattest – kr. 200

Handicap skilt / invalideskilt parkering – kr. 500

Sygemelding frihåndsattest (momsfri) – kr. 500

Mulighedserklæring (momsfri) – kr. 500

Sygemelding studerende / eksamenssygeattest (momsfri) – kr. 300

Lægeattest ved lovligt forfald ved møde i retten  – kr. 600

Medicinpas/pillepas ved rejse uden for EU – kr. 600

Breve/ udtalelser herunder til institutioner ang. mad/medicin – kr. 500

Lægeattest om dansk indfødsret  – kr. 2500

Værgemålsattest – kr. 1000

Værgemålsattest ved sygebesøg – kr. 2000

Honoraroversigt forsikring/pension excl. Moms:

FP 220 Blodtryks- + lipidattest  – kr. 1000

FP 300 begyndelsesattest – kr. 800

FP 350 Statusattest til forsikring – kr. 1000

FP 360 Statusattest til forsikring (Nakke og hals)  – kr. 1000

FP 401 Nedsat erhvervsevne 1  – kr. 1000

FP 410 Funktionsattest  – kr. 1000

FP 420 Funktionsattest (Bryst og lænderyg) – kr. 1000

FP 430 Funktionsattest (Skulder, overarm og albue) – kr. 1000

FP 440 Funktionsattest (Underarm og håndled) – kr. 1000

FP 450 Funktionsattest (Fingre) – kr. 1000

FP 460 Funktionsattest (Hofte og lår) – kr. 1000

FP 470 Funktionsattest (Knæ)  – kr. 1000

FP 480 Funktionsattest (Fod og underben) – kr. 1000

FP 490 Funktionsattest (Tæer, mellemfod og forfod) – kr. 1000

FP 610 Journaloplysninger til forsikring  – kr. 500

Honorar privat konsultation

Gruppe 2 konsultation – kr. 300

Konsultation turister – kr. 500

Gebyr ved udeblivelse fra privat konsultation – kr. 300